La setmana mundial de l’harmonia interconfessional

L’any 2010 les Nacions Unides van declarar la primera setmana de febrer com la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional entre totes les religions. L’objectiu és conscienciar sobre la necessitat que les diferents confessions i religions convisquin en un espai de diàleg. D’aquesta manera s’hauria d’augmentar la comprensió mútua, l’harmonia i la cooperació entre persones. Aquesta resolució afirma que el diàleg interreligiós i l’entesa mútua entre les religions constitueixen dimensiones fonamentals per a la cultura de pau i, per tant, encoratja als estats del món a donar-hi suport.

També serveix per ressaltar que, finalment, totes les religions, conviccions i creences inclouen valors com la pau, la tolerància i la comprensió mútua. Per tant, totes elles contribueixen a la cultura de pau que és imperativa per a les Nacions Unides. Aquesta setmana ha de servir també per fer créixer la col·laboració, dins les seves pròpies tradicions o conviccions, entre esglésies, mesquites, sinagogues, temples i altres llocs de culte arreu del món.

AUDIR és una entitat catalana no confessional (o, en tot cas, pluriconfessional). Aglutina i mobilitza persones de distintes tradicions religioses, espirituals i conviccions que treballen en connexió amb les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós per afavorir el coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents tradicions religioses espirituals i conviccions presents a Catalunya, des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau. En aquesta xarxa de col·laboradors hi ha representants oficials, experts i, sobretot, membres de base qualificats.

L’AUDIR és membre fundador de la Iniciativa de les Religions Unides, una xarxa internacional d’iniciatives interreligioses de base. És membre afilitat a la Conferència Mundial sobre Religió i Pau – Europa i col·labora amb el Consell per al Parlament de les Religions del Món.

Els Grups de Diàleg Interreligiós i Interconviccional que promou AUDIR, durant aquest primera setmana de febrer o durant el mes de febrer organitzen diversos actes oberts i públics (celebracions, taules rodones, teatres i cinema-fòrum, concerts, xerrades…) per tal de visibilitzar i normalitzar la diversitat religiosa i espiritual del territori i possibilitar la relació entre les comunitats religioses i espirituals amb les entitats socials i culturals de la zona, els seus mitjans de comunicació local i les escoles.

Quim Cervera i Duran

Dialogal

Dialogal és una revista trimestral que posa en valor la diversitat de creences religioses i, en general, la dimensió espiritual de l’ésser humà. Un espai de reflexió per a tota persona en recerca de sentit. Un lloc de creixement, de novetat, de transformació, que vol crear pensament, generar debat i posar paraula a allò que s’està vivint actualment. Dins i fora del marc religiós. Perquè pensem que la recerca de sentit –més enllà o més ençà d’allò que és lliure fins i tot d’aquesta etiqueta– és oberta.

Dialogal va néixer l’any 2002 fruit de la iniciativa de Francesc Torradeflot i Francesc Rovira en el marc de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR). La revista va erigir-se com l’única publicació dedicada a la diversitat religiosa als països catalans i als de parla castellana. La revista Dialogal abans es trametia a través de la revista Foc Nou. Ara, la revista amplia el seu horitzó editada per Editorial Mediterrània sota la direcció de Clara Fons d’AUDIR. Si a algú li interessa s’hi ha de tornar a subscriure. No és fàcil mantenir-la viva. Us invito a totes aquelles persones que us interesseu pel diàleg religiós, espiritual i entre conviccions profundes us hi apunteu. Els seus articles són molt interessants.

Quim Cervera