Sobre a “Asociación Irimia”: Revista, Romaxes e outros encontros

En català més avall

A Asociación Irimia, naceu en 1978 coa vontade de colaborar en que a Igrexa de Galicia fora realmente unha Igrexa galega; é dicir unha Igrexa comprometida co seu pobo, a súa lingua e a súa cultura, co súa identidade a súa realidade popular.

Na liña do que se deu en chamar “nova Igrexa galega”, a asociación foi o froito de varias realidades anteriores que confluíron nela:

  • Os Coloquios Europeos de Parroquias que deron lugar aos Coloquios Galegos de Cristiáns na busca dunha Igrexa mais comprometida con Galiza e o galego. O primeiro deles foi en Compostela no 1966, e durarían dez anos (1966-1976).
  • Boa nova, publicación pastoral da diocese de Mondoñedo-Ferrol, que nace en 1975.
  • A revista Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, que nace en 1977.
  • Os Cruceiros, encontros de cristiáns galeguistas que nacen en 1978, como continuación de aqueles Coloquios.

Desde estas ricas realidades, fundaríase a Asociación Irimia ese ano 1978. O seu evento fundacional foi a I Romaxe de Crente Galegos; un encontro anual que nacera como o froito mais importante do 1º Cruceiro. Foi no Pedregal de Irimia (Meira-Lugo), que lle daría o seu nome, co expresivo lema “Eu renazo galego”.

E no ano 1981, empeza a publicar un boletín longamente agardado, que buscaba ser unha revista popular cristiá-galega, con vontade de chegar a un amplo espectro de lectores e lectoras desde o campo á cidade: Irimia. Revista de Crentes Galegos.

As Romaxes de Crentes Galegos seguiron realizándose ininterrompidamente durante máis de corenta anos, até este 2022, en lugares significativos da xeografía galega: a II (1979) foi na Punta de Couso (Aguiño-Pontevedra), a III (1980) en Os Peares (Ourense), a IV (1981) na Lagoa de Castiñeiras (Pontevedra), a V (1982) en San Alberte de Roca (Lugo), a VI no Monte Aloia (Tui-Pontevedra), a VII en Ponte Ledesma (Coruña), a VIII no Castro de Lobadiz (Ferrol-Coruña), a IX en Cereixo (Vimianzo-Coruña), a X en Benposta (Ourense)… a XX (1997) no Parque de Santa Margarida (A Coruña)… a XXX (2007) foi en Mazaricos (Coruña)… a XL (2017) en Beade (Vigo-Pontevedra)… e, durante a pandemia os Rumores de Romaxe, recuperando ao ano seguinte en Arzúa (XLV), a XLIV no 2022 en Culleredo (Coruña)…

A revista Irimia publícase ininterrompidamente desde 1981 até hoxe. Primeiro en formato de cuartilla e con periodicidade semanal (1981-1984), logo en formato grande e periodicidade quincenal (1985-2018); actualmente é unha revista mensual. As primeiras oito paxinas iniciais acabaron sendo vinte ao pasar á periodicidade mensual. Na revista, a carón dunha longa, xenerosa e gratuíta nómina de autores e autoras, colaboraron coa mesma xenerosidade grandes escritoras e escritores de Galicia.

A revista Encrucillada foi tamén editada durante uns anos pola Asociación Irimia. E os Cruceiros e outros encontros máis pequenos da Igrexa galega (Cruceiriños, Irimianzas, Sábados bíblicos…) seguirían facéndose durante moitos anos.

Irimia

L’Associació Irimia neix l’any 1978 amb la voluntat de col·laborar per fer de l’Església de Galícia una veritable Església gallega; és a dir una Església compromesa amb la seva gent, la seva llengua i la seva cultura, amb la seva identitat i la seva realitat popular. En la línia del que es va anomenar la “nova Església Gallega”, l’associació va ser fruit de diverses realitats prèvies que hi van confluir:

  • Els Col·loquis Europeus de Parròquies que van donar lloc als Col·loquis Gallecs de Cristians a la recerca d’una Església més compromesa amb Galícia i la llengua gallega. El primer d’ells va ser a Compostel·la l’any 1966, i duraria deu anys (1966-1976).
  • Bona notícia, publicació pastoral de la diòcesi de Mondoñedo-Ferrol, nascuda l’any 1975.
  • Revista Encrucillada. Revista gallega de pensament cristià, nascuda l’any 1977.
  • Os Cruceiros, trobades de cristians gallecs nascudes l’any 1978, com a continuació d’aquells Col·loquis.

A partir d’aquestes riques realitats es va fundar l’any 1978 l’Associació Irimia. El seu acte fundacional va ser la Primera Romeria de Creients Gallecs, una trobada anual que va néixer com el fruit més important del 1r Cruceiro. Va ser al Pedregal d’Irimia (Meira-Lugo), que li donaria nom, amb l’expressiu lema “Eu renazo gallego” (“Jo reneixo gallec”). I l’any 1981 començà a editar un butlletí molt esperat, que pretenia ser una revista popular cristiano-gallega, amb la voluntat d’arribar a un ampli ventall de lectors i de lectores des del camp fins a la ciutat: Irimia. Revista de Creients Gallecs.

Els Romiatges de Creients Gallecs van continuar fent-se ininterrompudament durant més de quaranta anys, fins aquest 2022, en llocs significatius de la geografia gallega: el II (1979) va ser a Punta de Couso (Aguiño-Pontevedra), el III (1980) a Os Peares (Ourense), IV (1981) a Lagoa de Castiñeiras (Pontevedra), V (1982) a San Alberte de Roca (Lugo), VI a Monte Aloia (Tui-Pontevedra), VII a Ponte Ledesma (La Corunya), el VIII a Castro de Lobadiz (Ferrol-Corunya), el IX a Cereixo (Vimianzo-Corunya), el X a Benposta (Ourense)… el XX (1997) al parc de Santa Margarida (La Corunya)… el XXX (2007) va ser a Mazaricos (A Corunya)… el XL (2017) a Beade (Vigo-Pontevedra)… i, durant la pandèmia, Rumors de Romeria, recuperant-se l’any següent a Arzúa (XLV), a XLIV el 2022 a Culleredo (La Corunya)…

La revista Irimia s’ha editat ininterrompudament des de 1981 fins a l’actualitat. Primer en format de quartilla i setmanal (1981-1984), després en format gran i quinzenal (1985-2018); actualment és una revista mensual. Les vuit pàgines inicials van acabar sent-ne vint en passar a la periodicitat mensual. A la revista, al costat d’una llarga, generosa i gratuïta llista d’autors, hi han col·laborat amb la mateixa generositat grans escriptors gallecs.

La revista Encrucillada també va ser editada durant uns anys per l’Associació Irimia. I els Cruceiros i altres aplecs més petits de l’Església gallega (Cruceiriños, Irimianzas, dissabtes bíblics…) es continuarien fent durant molts anys.

Irimia

Advertisement

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s